افت نوروزی شاخص بورس!

بورسشاخص بورس اوراق بهادار در آغاز معاملات امروز ( دومین روز کاری سال) با ۲۶۶ واحد کاهش به ۷۸ هزار و ۷۴۷ واحد رسیده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، امروز تاکنون۱۴۲
میلیون سهم به ارزش۴۵۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است.
ارزش بازاری بورس هم ۳۸۴ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان است.