جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار+جدول قیمت

جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار+جدول قیمت

تلویزیون

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، هر ساله در ماه‌ رمضان فروش تلویزیون کم می‌شود اما فعالان بازار می‌گویند امسال در آغاز ماه رمضان خرید در بازار تلویزیون ببیشتر شده است. آنها علت این خلاف رویه را رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال ارزیابی می‌کنند.

همچنین احتمال افت خرید در بازار در هفته‌های آینده با توجه به آغاز فصل تابستان پیش‌بینی می‌شود. جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار اعلام شده است. این قیمت‌ها از واردکننده و توزیع‌کننده اصلی اتخاذ شده است.

 

 

برند: سامسونگ

قیمت مصرف کننده بعد از کسر هدیه (ریال)

هدیه

قیمت مصرف کننده (ریال)

مدل

IRR     ۱۲,۲۳۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

13,230,000

32F4550

LED

IRR     ۱۲,۹۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

IRR     ۱۳,۹۰۰,۰۰۰

۳۲F4590

LED

IRR     ۱۲,۸۷۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

IRR     ۱۳,۸۷۰,۰۰۰

۳۲F5550

LED

IRR     ۱۳,۸۵۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

IRR     ۱۴,۸۵۰,۰۰۰

۳۲F5570

LED

IRR     ۱۵,۲۴۰,۰۰۰

IRR     ۱۵,۲۴۰,۰۰۰

۳۲F5590

LED

IRR     ۱۸,۷۷۰,۰۰۰

IRR     ۱۸,۷۷۰,۰۰۰

۳۲F6450

LED

IRR     ۲۰,۸۷۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

IRR     ۲۱,۸۷۰,۰۰۰

۴۰F5550

LED

IRR     ۲۲,۷۰۰,۰۰۰

IRR     ۲۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۰F5570

LED

IRR     ۲۳,۵۶۰,۰۰۰

IRR     ۲۳,۵۶۰,۰۰۰

۴۰F5590

LED

IRR     ۲۳,۴۶۰,۰۰۰

IRR     ۲۳,۴۶۰,۰۰۰

۴۰F6350

LED

IRR     ۲۷,۴۴۰,۰۰۰

IRR     ۲۷,۴۴۰,۰۰۰

۴۰F6450

LED

IRR     ۳۱,۰۱۰,۰۰۰

IRR     ۳۱,۰۱۰,۰۰۰

۴۰F6550

LED

IRR     ۲۹,۵۶۰,۰۰۰

IRR     ۴,۰۰۰,۰۰۰

BD-F5500

IRR     ۳۳,۵۶۰,۰۰۰

۴۰F6850

LED

IRR     ۳۶,۷۰۰,۰۰۰

IRR     ۴,۰۰۰,۰۰۰

BD-F5500

IRR     ۴۰,۷۰۰,۰۰۰

۴۰F7770

LED

IRR     ۲۸,۶۰۰,۰۰۰

IRR     ۲۸,۶۰۰,۰۰۰

۴۶F5550

LED

IRR     ۲۹,۷۰۰,۰۰۰

IRR     ۲۹,۷۰۰,۰۰۰

۴۶F5570

LED

IRR     ۳۱,۲۹۰,۰۰۰

IRR     ۳۱,۲۹۰,۰۰۰

۴۶F5590

LED

IRR     ۳۴,۵۸۰,۰۰۰

IRR     ۳۴,۵۸۰,۰۰۰

۴۶F6350

LED

IRR     ۳۹,۶۸۰,۰۰۰

IRR     ۳۹,۶۸۰,۰۰۰

۴۶F6450

PDP

IRR     ۳۸,۷۴۰,۰۰۰

IRR     ۴,۰۰۰,۰۰۰

BD-F5500

IRR     ۴۲,۷۴۰,۰۰۰

۴۶F6850

LED

IRR     ۴۷,۰۶۰,۰۰۰

IRR   ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

HT-F456

IRR     ۵۹,۰۶۰,۰۰۰

۴۶F7770

LED

IRR     ۵۲,۱۶۰,۰۰۰

IRR   ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

HT-F456

IRR     ۶۴,۱۶۰,۰۰۰

۴۶F8880

LED

IRR     ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

IRR     ۹,۰۰۰,۰۰۰

HT-F356

IRR     ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۵F6350

LED

 IRR     ۵۲,۱۰۰,۰۰۰

IRR     ۹,۰۰۰,۰۰۰

HT-F356

IRR     ۶۱,۱۰۰,۰۰۰

۵۵F6450

LED

 IRR     ۶۹,۵۶۰,۰۰۰

IRR   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

HT-F4556

IRR     ۸۴,۵۶۰,۰۰۰

۵۵F7770

LED

IRR     ۷۴,۷۶۰,۰۰۰

IRR   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

HT-F4556

 IRR     ۸۹,۷۶۰,۰۰۰

۵۵F8880

LED

 IRR   ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰

 IRR   ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰

HT-F5556

IRR   ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰

۶۰F8000

LED

IRR   ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰

IRR   ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

HT-F5556

IRR   ۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰

۶۵F8000

LED

IRR   ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰

IRR   ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

HT-F9750

IRR   ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۵F8000

LED

IRR     ۱۴,۱۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۱۵,۱۰۰,۰۰۰

P43F4550

PDP

 IRR     ۱۵,۱۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۱۶,۱۰۰,۰۰۰

P43F4850

PDP

 IRR     ۱۷,۲۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

P43F4950

PDP

 IRR     ۲۱,۳۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۲۲,۳۰۰,۰۰۰

P51F4850

PDP

 IRR     ۲۳,۸۰۰,۰۰۰

IRR     ۱,۰۰۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۲۴,۸۰۰,۰۰۰

P51F4950

PDP

 IRR     ۳۰,۵۲۰,۰۰۰

IRR     ۳۱,۵۲۰,۰۰۰

DVD-E699

 IRR     ۳۱,۵۲۰,۰۰۰

P51F5850

PDP

64,000,000

H6490 سایز ۵۵

۴۲,۴۰۰,۰۰۰

H6490 سایز ۴۸

۲۹,۴۸۰,۰۰۰

H5850 سایز ۴۸

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

H6390 سایز ۴۰

۱۳,۹۸۰,۰۰۰

H5850 سایز ۳۲

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات سام سرویس است.

برند: سونی

قیمت

مدل

۲۷۹۹۰۰۰۰

KDL-42R500A

34990000

KDL-47R500A

47990000

KDL-50R550A

79990000

KDL-60R550A

145990000

KDL-70R550A

16990000

KDL-32W670A

23990000

KDL-42W670A

35490000

KDL-42W804A

45490000

KDL-47W804A

72990000

KDL-55W804A

59990000

KDL-46W904A

86990000

KDL-55W904A

139990000

KD-55X9004A

199990000

KD-65X9004A

807610000

KD-84X9000

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات بازرگانی ایران است.

برند: شارپ

قیمت (ریال)

مدل

کد کالا

سری

۳۶۱۲۰۰۰۰

LC-40LE8300X

4411

LED

45600000

LC-46LE8300X

4412

LED

96800000

LC-60LE9400X

4419

LED

80240000

LC-60LE6400X

4420

LED

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.

برند: ایکس ویژن

قیمت (ریال)

مدل

کد کالا

سری

۶۱۰۰۰۰۰

LE-22D30

4677

LED

7120000

LE-24D30

4678

9120000

LE-29D40

4679

10700000

LE-32KF20

4687

10960000

LE-32KF30

4688

16260000

LE-39KF30

4672

18290000

LE-42KF20

4673

34540000

LE-47K3D100

4670

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.

برند: ال جی

۴۹۹۲۰۰۰۰

۵۵LA66100

LED

48800000

55LA66000

LED

43000000

55LM76000

LED

39700000

43000000

LED

46710000

55LA62100

LED

59980000

55LM96000

LED

56720000

55LM86000

LED

45750000

47LA86000

LED

42090000

47LA74000

LED

33530000

47LA66100

LED

25700000

42LA66100

LED

26250000

42LA66000

LED

24100000

42LA64000

LED

18700000

42LN54400

LED

18700000

42LN54200

LED

واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات گلدیران است.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی