مصالح ساختمانی گران شد

مسکنبر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در این قسمت، کمترین و بیشترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران در نیمه دوم ۱۳۹۳، به تفکیک گروه‌های مختلف نسبت به نیمه قبل (نیمه اول ۱۳۹۳) و نیمه مشابه در سال قبل (نیمه دوم ۱۳۹۲) ارائه می‌شود.

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ‌های ریشه‌دار

براساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم ۱۳۹۳، در ۳ گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ‌های ریشه‌دار»، به جز دو قلم، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری، نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه‌ها، «سنگ قلوه» با ۶٫۸ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت بوده است. «خاک رس طبیعی»‌با ۳٫۷ درصد دارای بیشترین کاهش قیمت بوده است.

در این سه گروه، متوسط قیمت تمام اقلام به جز دو قلم، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ماسه طبیعی (ماسه کفی)» با ۱۲٫۰ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «خاک رس طبیعی» با ۰٫۹ درصد بوده است.

گروه سنگ‌های تخت پلاک

مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه «سنگ‌های تخت پلاک» در نیمه دوم ۱۳۹۳ با نیمه قبل حاکی از کاهش متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم می‌باشد. در بین اقلام این گروه، تنها قلم دارای افزایش قیمت «سنگ پلاک صیقلی تراور تن سفید – سفید – درجه یک» بوده که رشد آن معادل با ۹٫۹ درصد بوده است. «سنگ پلاک صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان – درجه یک» با ۹٫۶ درصد دارای بیشترین کاهش قیمت در این گروه بوده است.

در این گروه، مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام است که بیشترین افزایش مربوط به «سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید – درجه یک» با ۳۷٫۱ درصد بوده است و «سنگ پلاک صیقلی مرمریت کرم یا صورتی کرمان- درجه یک» با ۰٫۵ درصد دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بوده است.

با مقایسه اقلام گروه «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می‌شود متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم، کاهش داشته است. در این میان، «آجر ماشینی سوراخدار سفید ۵٫۵ سانتی» با ۲۱٫۶ درصد تنها قلم دارای افزایش قیمت بوده است. «بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۲۰*۲۵*۴۰» با ۷٫۳ درصد دارای بیشترین کاهش قیمت در این گروه بوده است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل، هم شاهد افزایش و هم شاهد کاهش متوسط قیمت اقلام مورد بررسی در این گروه هستیم. «سفال کفشک فوندوله به ابعاد ۴٫۵*۱۳*۲۵» با ۳٫۹ درصد، دارای بیشترین کاهش قیمت و «آجر ماشینی سوراخدار سفید ۵٫۵ سانتی» با ۲۶٫۸ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت بوده است.

گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه

در گروه «لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه» عمدتاً شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. بیشترین افزایش قیمت نسبت به دوره قبل مربوطه به «تیرآهن نمره ۳۰» با ۲۶٫۴ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «ناودانی نمره ۱۸»با ۳۸٫۱ درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت‌های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل، شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت‌ها هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت، همچنان مربوط به «نبشی نمره ۳۰» با ۱۴٫۸ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «ناودانی نمره ۱۸» با ۳۶٫۴ درصد بوده است.

گروه میلگرد

در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده نمره ۶» با ۱۷٫۲ درصد و کمترین کاهش مربوط به «میلگرد ساده نمره ۱۰» با ۰٫۱ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افزایشی بودن متوسط قیمت‌ها برای اکثر اقلام است. در این میان بیشترین افزایش و بیشترین کاهش متوسط قیمت به ترتیب مربوط به «میلگرد ساده نمره ۱۰» با ۱۴٫۹ درصد و «میلگرد ساده نمره ۶» با ۷٫۳ درصد بوده است.

گروه ورق‌های فلزی

در گروه «ورق‌های فلزی»، شاهد نوسان قیمت‌ها گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی هستیم. بیشترین افزایش قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «پروفیل برنزی توخالی» با ۳۷٫۰ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به «ورق برنز» با ۵٫۴ درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت‌های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل هم، شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت‌ها هستیم بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق سیاه به ضخامت بیش از ۳ میلی‌متر» با ۹٫۰ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی تو خالی» با ۲۷٫۶ درصد بوده است.

گروه ورق‌های گالوانیزه

در گروه «ورق‌های گالوانیزه»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره قبل و دوره مشابه سال قبل حاکی از افزایش یا ثبات قیمت اقلام آن می‌باشد. در بین اقلام این گروه،‌بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «ورق گالوانیزه کرکره‌ای» با ۳٫۶ درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت‌های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل مشاهده می‌شود، بیشترین کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره مشابه در سال قبل مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با ۱۳٫۰ درصد و بیشترین افزایش مربوط به «ورق گالوانیزه کرکره‌ای» با ۶٫۳ درصد بوده است.

گروه قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی

در گروه «قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه دوم ۱۳۹۳ با نیمه قبل نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمام اقلام افزایش داشته است در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «لوله سیمانی معمولی نمره ۱۵» با ۵۴٫۷ درصد بوده است و «کف پوش بتونی» با ۴٫۹ درصد دارای کمترین افزایش بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام دارای افزایشی بوده است که بیشترین افزایش به «لوله سیمانی معمولی نمره ۱۵» با ۱۱۷٫۷ درصد و کمترین افزایش به «کف‌پوش بتونی» با ۴۱٫۱ درصد دارای تعلق دارد.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ نمایانگر آن است که در گروه «موزاییک»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت‌ مربوط به «موزاییک سیمانی ساده به ابعاد ۴۰*۳۰» با ۸٫۷ درصد می‌باشد کمترین افزایش قیمت نیز با ۲٫۲ درصد به «موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد ۴۰*۴۰» تعلق دارد.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است در این گروه بیشترین افزایش، مربوط به «موزاییک ایرانی آجدار برای فروش محوطه به ابعاد ۳۰*۳۰» با ۵۷٫۲ درصد و کمترین افزایش، مربوط به «موزاییک ایرانی با سنگ معمولی به ابعاد ۳۰*۳۰» با ۲۳٫۴ درصد بوده است.

گروه چوپ، مصالح ساخته شده چوبی و قطعات پیش‌ ساخته چوبی

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه «چوب»، «مصالح ساخته شده چوبی» و «گروه قطعات پیش ساخته چوبی» تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بوده‌اند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه، مربوط به «تراورس ایرانی» با ۴۲٫۳ درصد و کمترین افزایش مربوط به «الوار ایرانی» با ۸٫۵ درصد بوده است.

نتایج حاصل از آمارگیری در این سه گروه در نیمه دوم ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای افزایش بوده است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «تخته ایرانی به ابعاد ۱۰*۱۰» با ۷۰٫۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «چوب  چهار تراش خارجی» با ۲۸٫۰ درصد بوده است.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

نتایج آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ نماینگر آن است که در گروه «محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار»، قیمت هر دو قلم مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش داشته است که بیشترین افزایش مربوط به «کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ابعاد ۲۵*۲۵ و ضخامت ۲ میلی‌متر به صورت تایل» با ۷٫۷ درصد است.

گروه‌های مصالح پلاستیکی و لاستیکی

در گروه «مصالح پلاستیکی و لاستیکی»، متوسط اقلام هم دارای افزایش و هم دارای کاهش بوده است، به نحوی که بیشترین افزایش قیمت مربوط به «پلاستوفوم (یونولیت) ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب» با ۱۴٫۲ درصد و بیشترین کاهش مربوط به «ورق بدون موج پلی استایرن به ضخامت حدود ۱۰ میلی‌متر» با ۴٫۳ درصد بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه دوم ۱۳۹۳ با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که متوسط قیمت «پلاستوفوم (یونولیت) ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب» با ۴۷٫۱ درصد دارای بیشترین افزایش و قیمت «ورق بدون موج پلی‌ استایرن به ضخامت حدود ۱۰ میلی‌متر» با ۲٫۶ درصد دارای بیشترین کاهش قیمت بوده است.

گروه چتایی

نتایج آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۳ نمایانگر آن است که در گروه «چتایی»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش داشته است در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی ۴۵*۹» با ۱۰٫۵ درصد می‌باشد. کمترین افزایش قیمت نیز با ۶٫۳ درصد به «گونی چتایی ۴۰*۷» تعلق دارد.

همچنین شاهد افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در این گروه نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی ۴۰*۱۰» با ۲۰٫۲ درصد می‌باشد و کمترین افزایش قیمت نیز با ۱۱٫۴ درصد به «گونی چتایی ۴۵*۱۱» تعلق دارد.

در ادامه این نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در دوره مورد بررسی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل (نیمه اول ۱۳۹۳) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه دوم ۱۳۹۲» برحسب گروه‌های مختلف در جدول‌های ۱ تا ۱۱ و حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی برحسب گروه‌های مختلف برای کل سال ۱۳۹۳ در جدول‌های ۱۲ تا ۲۲ ارایه شده است.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی