قیمت انواع خودرو/۸اردیبهشت

خودرو وارداتی
قیمت امروز بازار خودرو ۹۳/۲/۸
ایران خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو . یورو ۴     ۱۳,۲۰۰,۰۰۰     ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز     ۱۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴     ۲۶,۶۰۰,۰۰۰     ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX     ۲۹,۹۰۰,۰۰۰     ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴     ۳۰,۷۰۰,۰۰۰     ۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز     ۳۱,۲۰۰,۰۰۰     ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴     ۳۱,۲۰۰,۰۰۰     ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز     ۳۲,۱۰۰,۰۰۰     ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴     ۳۳,۸۰۰,۰۰۰     ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند سورن ELX     ۳۷,۲۰۰,۰۰۰     ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7     ۳۹,۷۰۰,۰۰۰     ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی     ناموجود     —
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی     ناموجود     —
پژو GLX 405 یورو ۴     ۳۰,۲۰۰,۰۰۰     ۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید     ۳۱,۸۰۰,۰۰۰     —
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴     ۳۲,۵۰۰,۰۰۰     ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5     ۳۲,۹۰۰,۰۰۰     ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال     ۳۶,۳۰۰,۰۰۰     —
پژو پارس سال یورو ۴     ۳۷,۵۰۰,۰۰۰     ۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید     ۳۹,۶۰۰,۰۰۰     —
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز     ۴۰,۲۰۰,۰۰۰     ۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴     ۴۳,۱۰۰,۰۰۰     ۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید     ۴۷,۶۰۰,۰۰۰     —
پژو پارس ELX . موتور XUM     ۴۳,۲۰۰,۰۰۰     ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸     ۴۷,۰۰۰,۰۰۰     ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5     ۴۹,۰۰۰,۰۰۰     —
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲     ۳۷,۵۰۰,۰۰۰     ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵     ۴۰,۲۰۰,۰۰۰     ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶     ناموجود     —
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2     ناموجود     —
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ     ۳۹,۵۰۰,۰۰۰     —
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ     ۴۰,۵۰۰,۰۰۰     ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9     ناموجود     ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20     ناموجود     —
پژو ۲۰۷ اتوماتیک     ناموجود     ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای     ناموجود     ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5     ۳۲,۷۰۰,۰۰۰     ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5     ۳۵,۲۰۰,۰۰۰     ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رنو تندر E1     ۳۵,۰۰۰,۰۰۰     ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2     ۴۱,۰۰۰,۰۰۰     ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز     ناموجود     —
رنو تندر اتوماتیک E2     ۴۵,۲۰۰,۰۰۰     ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون     ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰     ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵     ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰     —
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵     ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰     —
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸     ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰     ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸     ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول     ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول     ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰     —
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول     ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۵۱ SL     ۱۷,۱۰۰,۰۰۰     ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE     ۲۰,۱۰۰,۰۰۰     —
پراید ۱۳۲ LE     ۱۹,۰۰۰,۰۰۰     ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX     ۱۸,۷۰۰,۰۰۰     ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز     ۲۰,۱۰۰,۰۰۰     —
پراید ۱۳۲ SX     ۱۸,۴۰۰,۰۰۰     ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL     ۱۶,۶۰۰,۰۰۰     ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز     ۱۹,۲۰۰,۰۰۰     ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX     ۱۸,۰۰۰,۰۰۰     ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE     —     —
پراید ۱۴۱ SX     ۱۶,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE     ۱۹,۲۰۰,۰۰۰     ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE     ۲۱,۶۰۰,۰۰۰     ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX     ۱۹,۹۰۰,۰۰۰     ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE     ۱۹,۷۰۰,۰۰۰     —
پراید ۱۱۱ SX     ۱۹,۳۰۰,۰۰۰     ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL     ۱۸,۵۰۰,۰۰۰     ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL 131     ۱۷,۰۰۰,۰۰۰     ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز     ۱۸,۰۰۰,۰۰۰     ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131     ۱۷,۴۰۰,۰۰۰     ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE 131     ۲۰,۷۰۰,۰۰۰     ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز     ۲۲,۱۰۰,۰۰۰     ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE 131     ۱۹,۵۰۰,۰۰۰     ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز     ۲۰,۶۰۰,۰۰۰     ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131     ۱۹,۲۰۰,۰۰۰     ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز     ۲۰,۸۰۰,۰۰۰     ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131     ۱۸,۶۰۰,۰۰۰     —
پراید TL 131 گازسوز     ۲۱,۰۰۰,۰۰۰     —
تیبا دوگانه سوز     ۲۶,۶۰۰,۰۰۰     —
تیبا LX یورو ۴     ۲۳,۳۰۰,۰۰۰     ۲۰,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX     ۲۳,۷۰۰,۰۰۰     —
تیبا SX یورو ۴     ۲۴,۵۰۰,۰۰۰     ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX     ناموجود     —
وانت زامیاد ۲۴     ۲۸,۰۰۰,۰۰۰     ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز     ۲۹,۶۰۰,۰۰۰     ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل     ۳۱,۱۰۰,۰۰۰     ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا     ۲۸,۱۰۰,۰۰۰     ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز     ۲۹,۵۰۰,۰۰۰     ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا     —     —
سیتروئن C5     ناموجود     —
اس ۳۰۰     ناموجود     ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
کولیوس تیپ ۵     ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰     ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶     ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰     ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲     ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰     ناموجود
نیسان تینا HIGH     ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰
نیسان تینا MID     —     ناموجود
نیسان قشقایی HIGH     ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰     —
ماکسیما . مولتی مدیا     ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰     ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱     ۸۹,۷۰۰,۰۰۰     ۷۶,۵۸۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲     ۹۵,۰۰۰,۰۰۰     —
مگان ۲۰۰۰ دنده ای     ۸۴,۰۰۰,۰۰۰     —
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲     ۷۳,۰۰۰,۰۰۰     ۶۴,۷۷۶,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴     ۳۵,۵۰۰,۰۰۰     —
رنو تندر E2     ۴۱,۵۰۰,۰۰۰     ۳۵,۹۵۷,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید     ۴۱,۰۰۰,۰۰۰     ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین     ۸۸,۰۰۰,۰۰۰     ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴     ۹۶,۰۰۰,۰۰۰     ۸۶,۴۵۷,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف     ناموجود     ۶۵,۰۷۲,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک     ناموجود     —
هیوندای آوانته معمولی     ناموجود     —
هیوندای ورنا اتوماتیک     ناموجود     —
هیوندای ورنا معمولی     ناموجود     —
لیفان ۵۲۰ آی     ناموجود     —
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶     ناموجود     —
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸     ۴۶,۵۰۰,۰۰۰     ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک     ۳۵,۵۰۰,۰۰۰     ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار     ۳۶,۰۰۰,۰۰۰     ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5     ۵۱,۵۰۰,۰۰۰     ۴۶,۸۳۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک     ۶۴,۲۰۰,۰۰۰     ۵۷,۴۰۰,۰۰۰
لیفان X60     ۶۲,۸۰۰,۰۰۰     ۶۰,۴۰۰,۰۰۰
لوبو     ناموجود     —
گروه بهمن
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار     ۹۵,۰۰۰,۰۰۰     —
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار     ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰     —
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار     ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰     —
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار     ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰     ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک     —     —
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک     ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰     —
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک     ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰     ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶     ۸۴,۰۰۰,۰۰۰     ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول     ۷۷,۰۰۰,۰۰۰     ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین     ۳۷,۳۰۰,۰۰۰     ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز     ۳۹,۱۰۰,۰۰۰     ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین     ۴۱,۸۰۰,۰۰۰     ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز     ۴۳,۹۰۰,۰۰۰     ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50     ۶۹,۲۰۰,۰۰۰     ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین     ۵۷,۵۰۰,۰۰۰     ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل     ۶۲,۵۰۰,۰۰۰     —
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل     ۷۲,۰۰۰,۰۰۰     ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری     —     ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری     —     ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری     —     ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر     —     ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن     —     ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر     ۲۲,۴۰۰,۰۰۰     ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک     ناموجود     —
MVM 110 سه سیلندر     ۲۰,۷۰۰,۰۰۰     —
MVM 530     ۴۰,۹۰۰,۰۰۰     ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک     ۳۸,۳۰۰,۰۰۰     ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار     ۳۸,۵۰۰,۰۰۰     ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33     ۶۳,۲۰۰,۰۰۰     ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
راین
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف     ۴۶,۸۰۰,۰۰۰     ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک     ۵۸,۰۰۰,۰۰۰     —
زاگرس خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸     ۴۳,۰۰۰,۰۰۰     —
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸     ۳۸,۰۰۰,۰۰۰     —
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹     ۴۵,۰۰۰,۰۰۰     —
جنتو . دنده اتوماتیک     ۵۲,۰۰۰,۰۰۰     —
پروتون ویرا     —     —
مرتب خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5     ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰     ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو – GX5     ناموجود     ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی     ۵۴,۰۰۰,۰۰۰     —
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی     ۵۱,۵۰۰,۰۰۰     —
ون MPX     —     —
هرور     —     —
کاکی ۵     ناموجود     ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو     قیمت بازار ( تومان )     قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین     —     —
وینگل ۳ دو کابین     ۵۴,۵۰۰,۰۰۰     —
وینگل ۵ تک کابین     —     به زودی
وینگل ۵ دو کابین     ۶۴,۰۰۰,۰۰۰     ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4     —     به زودی
هاوال H6     —     ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا     —     ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار     ۵۷,۲۰۰,۰۰۰     ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک     ۵۹,۲۰۰,۰۰۰     ۵۸,۴۰۰,۰۰۰

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی